Có thể lấy lại đất đã hiến tặng từ hơn 50 năm trước?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Trước 1954, gia đình tôi định cư ở vùng kinh tế mới, khai hoang mảnh đất 816 m2, được chính quyền khi đó viết giấy xác nhận. Năm 1955, gia đình tôi hiến tặng làm đất nghĩa trang. (Quyết Lan)

Năm 2018, các xã đã di dời toàn bộ hài cốt về nghĩa trang ở địa điểm mới, vừa xây dựng. Mảnh đất cũ được xã tôi tiếp quản. Gia đình tôi có thể lấy lại mảnh đất này không và phải làm những thủ tục gì?

Luật sư tư vấn

Theo như bạn trình bày, thửa đất mà bạn đề cập có nguồn gốc do gia đình bạn khai hoang và có giấy xác nhận của chính quyền. Năm 1955 theo đề nghị của chính quyền, gia đình bạn đã hiến tặng để làm đất nghĩa trang. Điều này đồng nghĩa bạn đã chuyển giao thửa đất cho chính quyền (nhà nước) quản lý, sử dụng và trên thực tế, chính quyền đã sử dụng thửa đất đó làm nghĩa trang liệt sĩ.

Theo khoản 5 điều 26 Luật Đất đai 2013, Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã được giao theo quy định của nhà nước cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Với quy định nói trên, bạn không thể đòi lại thửa đất đã hiến tặng. Nếu có nhu cầu hoặc khó khăn về đất ở hoặc đất canh tác, bạn có thể làm đơn đề nghị chính quyền hỗ trợ, giao đất.

Cụ thể, khoản 1, 2 điều 54 Luật Đất đai quy định Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp sau:

– Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được giao đất nông nghiệp trong hạn mức quy định tại Điều 129 của Luật này;

– Người sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh;

– Đất sử dụng vào mục đích công cộng không nhằm mục đích kinh doanh;

– Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 điều 55 của Luật này.

Đối với đất ở thì theo quy định tại khoản 1 điều 55 Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở.

Trường hợp gia đình có công với cách mạng hoặc thuộc hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo thì bạn có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại điều 11, 12 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP.

Luật sư Vũ Tiến Vinh
Công ty luật Bảo An, Hà Nội

Nguồn: vnexpress

Liên hệ tư vấn

Chuyên viên đã sẵn sàng hỗ trợ!
Tư vấn hoàn toàn miễn phí

Bài viết liên quan

Scroll to Top
Đăng nhập
Đăng xuất