Diện tích

Văn Phòng cho thuê Quận 4

Rated 4.5 out of 5
4.5 out of 5 stars (based on 2 reviews)
Bộ lọc văn phòng:
Xem diện tích
Tòa Nhà Win Home Lê Quốc Hưng Văn Phòng Cho Thuê Quận 4
37 Lê Quốc Hưng - Quận 4
12 USD/m2
0(usd/m2/tháng)
Văn phòng giá rẻ
Tòa Nhà Win Home Lê Thạch Văn Phòng Cho Thuê Quận 4
39-41 Lê Thạch - Quận 4
14 USD/m2
0(usd/m2/tháng)
Văn phòng giá rẻ
Tòa Nhà H3 Văn Phòng Cho Thuê Quận 4
384 Tôn Đản - Quận 4
12 USD/m2
1(usd/m2/tháng)
Văn phòng hạng C
Tòa Nhà SaiGon Port Văn Phòng Cho Thuê Quận 4
03 Nguyễn Tất Thành - Quận 4
15 USD/m2
2(usd/m2/tháng)
Văn phòng hạng C
Tòa Nhà Đinh Lễ Văn Phòng Cho Thuê Quận 4
01 Đinh Lễ - Quận 4
16 USD/m2
2(usd/m2/tháng)
Văn phòng hạng C
Tòa Nhà Haloland Đoàn Văn Bơ Văn Phòng Cho Thuê Quận 4
8 Đoàn Văn Bơ - Quận 4
13.5 USD/m2
3(usd/m2/tháng)
Văn phòng hạng C
Tòa Nhà Sali Office Văn Phòng Cho Thuê Quận 4
99 Lê Quốc Hưng - Quận 4
10 USD/m2
2(usd/m2/tháng)
Văn phòng giá rẻ
Tòa Nhà Phúc Hưng Văn Phòng Cho Thuê Quận 4
20/16 Nguyễn Trường Tộ - Quận 4
10 USD/m2
2(usd/m2/tháng)
Văn phòng giá rẻ
Tòa Nhà Việt Á Văn Phòng Cho Thuê Quận 4
35 Hoàng Diệu - Quận 4
11 USD/m2
0(usd/m2/tháng)
Văn phòng hạng C
Tòa Nhà Vạn Đô Văn Phòng Cho Thuê Quận 4
348 Bến Vân Đồn - Quận 4
10 USD/m2
3(usd/m2/tháng)
Văn phòng giá rẻ
Tòa Nhà Nam Phương Văn Phòng Cho Thuê Quận 4
68 Tôn Đản - Quận 4
8 USD/m2
2(usd/m2/tháng)
Văn phòng giá rẻ
Tòa Nhà Trường Dũng Văn Phòng Cho Thuê Quận 4
48 Lê Quốc Hưng - Quận 4
8 USD/m2
2(usd/m2/tháng)
Văn phòng giá rẻ
Tòa Nhà Saigon House Văn Phòng Cho Thuê Quận 4
386 Nguyễn Tất Thành - Quận 4
15 USD/m2
3(usd/m2/tháng)
Văn phòng hạng C
Tòa Nhà Copac Square Văn Phòng Cho Thuê Quận 4
12 Tôn Đản - Quận 4
10 USD/m2
4(usd/m2/tháng)
Văn phòng hạng C
Tòa Nhà Ree Văn Phòng Cho Thuê Quận 4
09 Đoàn Văn Bơ - Quận 4
19 USD/m2
5.5(usd/m2/tháng)
Văn phòng hạng B
Scroll to Top
Đăng nhập
Đăng xuất