Diện tích

Văn Phòng cho thuê Quận Phú Nhuận

Quận Phú Nhuận
Rated 4.5 out of 5
4.5 out of 5 stars (based on 2 reviews)
Bộ lọc văn phòng:
Xem diện tích
Tòa Nhà PG Bank Văn Phòng Cho Thuê Quận Phú Nhuận
25 - 28 Phan Xích Long - Quận Phú Nhuận
9 USD/m2
3(usd/m2/tháng)
Văn phòng hạng C
Tòa Nhà Elilink Văn Phòng Cho Thuê Quận Phú Nhuận
37 Phan Xích Long - Quận Phú Nhuận
12 USD/m2
2(usd/m2/tháng)
Văn phòng hạng C
Tòa Nhà Arirang Văn Phòng Cho Thuê Quận Phú Nhuận
131 Trần Huy Liệu - Quận Phú Nhuận
16 USD/m2
3(usd/m2/tháng)
Văn phòng hạng C
Tòa Nhà 70 Huỳnh Văn Bánh Văn Phòng Cho Thuê Quận Phú Nhuận
70 Huỳnh Văn Bánh - Phường 17 - Quận Phú Nhuận
13 USD/m2
2 (usd/m2/tháng)
Văn phòng hạng C
Tòa Nhà Merin Suites Văn Phòng Cho Thuê Quận Phú Nhuận
151/1 Nguyễn Văn Trỗi - Phường 10 - Quận Phú Nhuận
15 USD/m2
4 (usd/m2/tháng)
Văn phòng hạng C
Tòa Nhà Lucky House Văn Phòng Cho Thuê Quận Phú Nhuận
262 Huỳnh Văn Bánh - Quận Phú Nhuận
12 USD/m2
2.5 (usd/m2/tháng)
Văn phòng hạng C
Tòa Nhà Vạn Lợi Văn Phòng Cho Thuê Quận Phú Nhuận
24 Đặng Thai Mai - Quận Phú Nhuận
7 USD/m2
2(usd/m2/tháng)
Văn phòng giá rẻ
Tòa Nhà We Building Văn Phòng Cho Thuê Quận Phú Nhuận
158/14 Trần Huy Liệu - Quận Phú Nhuận
10 USD/m2
2(usd/m2/tháng)
Văn phòng hạng D
Tòa Nhà Su17 Văn Phòng Cho Thuê Quận Phú Nhuận
5 Hồ Biểu Chánh - Quận Phú Nhuận
15 USD/m2
3(usd/m2/tháng)
Văn phòng hạng C
Tòa Nhà Văn Oanh Văn Phòng Cho Thuê Quận Phú Nhuận
54 Phan Đăng Lưu - Quận Phú Nhuận
9 USD/m2
2(usd/m2/tháng)
Văn phòng giá rẻ
Tòa Nhà Intan Văn Phòng Cho Thuê Quận Phú Nhuận
97 Nguyễn Văn Trỗi - Phường 12 - Quận Phú Nhuận
19 USD/m2
4 (usd/m2/tháng)
Văn phòng hạng C
Tòa Nhà VMG Văn Phòng Cho Thuê Quận Phú Nhuận
96 Đào Duy Anh - Quận Phú Nhuận
8 USD/m2
2(usd/m2/tháng)
Văn phòng giá rẻ
Tòa Nhà Hà Phan Phan Xích Long Văn Phòng Cho Thuê Quận Phú Nhuận
5 Phan Xích Long - Quận Phú Nhuận
13 USD/m2
3 (usd/m2/tháng)
Văn phòng hạng C
Tòa Nhà Satra Eximland Văn Phòng Cho Thuê Quận Phú Nhuận
163 Phan Đăng Lưu - Quận Phú Nhuận
14 USD/m2
3(usd/m2/tháng)
Văn phòng hạng C
Tòa Nhà Betrimex Trần Huy Liệu Văn Phòng Cho Thuê Quận Phú Nhuận
62 Trần Huy Liệu - Quận Phú Nhuận
20.4 USD/m2
3(usd/m2/tháng)
Văn phòng hạng C
Scroll to Top
Đăng nhập
Đăng xuất