Diện tích

Văn Phòng cho thuê Quận Tân Bình

Rated 4.5 out of 5
4.5 out of 5 stars (based on 2 reviews)
Bộ lọc văn phòng:
Xem diện tích
Tòa Nhà Mekong Bạch Đằng Văn Phòng Cho Thuê Quận Tân Bình
92 Bạch Đằng - Quận Tân Bình
13.5 USD/m2
2.5(usd/m2/tháng)
Văn phòng hạng C
Tòa Nhà GMA Văn Phòng Cho Thuê Quận Tân Bình
307C Nguyễn Văn Trỗi - Quận Tân Bình
12 USD/m2
2 (usd/m2/tháng)
Văn phòng hạng C
Tòa Nhà Etown 3 Văn Phòng Cho Thuê Quận Tân Bình
364 Cộng Hòa - Quận Tân Bình
16 USD/m2
5(usd/m2/tháng)
Văn phòng hạng B
Tòa Nhà Etown 5 Văn Phòng Cho Thuê Quận Tân Bình
364 Cộng Hòa - Quận Tân Bình
21 USD/m2
5(usd/m2/tháng)
Văn phòng hạng B
Tòa Nhà Etown 2 Văn Phòng Cho Thuê Quận Tân Bình
364 Cộng Hòa - Quận Tân Bình
18 USD/m2
5(usd/m2/tháng)
Văn phòng hạng B
Tòa Nhà Doxaco Văn Phòng Cho Thuê Quận Tân Bình
307B Nguyễn Văn Trỗi - Quận Tân Bình
12 USD/m2
2 (usd/m2/tháng)
Văn phòng hạng C
Tòa Nhà 3C Văn Phòng Cho Thuê Quận Tân Bình
03 Phổ Quang - Quận Tân Bình
10 USD/m2
2(usd/m2/tháng)
Văn phòng giá rẻ
Tòa Nhà Minh Anh Văn Phòng Cho Thuê Quận Tân Bình
307A Nguyễn Văn Trỗi - Quận Tân Bình
12 USD/m2
0 (usd/m2/tháng)
Văn phòng hạng C
Tòa Nhà Athena Văn Phòng Cho Thuê Quận Tân Bình
146 Cộng Hòa - Quận Tân Bình
12 USD/m2
3 (usd/m2/tháng)
Văn phòng hạng C
Tòa Nhà Mộc Gia Cửu Long Văn Phòng Cho Thuê Quận Tân Bình
6 – 10 Cửu Long - Quận Tân Bình
14 USD/m2
2 (usd/m2/tháng)
Văn phòng hạng C
Tòa Nhà Sabay Trường Chinh Văn Phòng Cho Thuê Quận Tân Bình
427 Trường Chinh - Quận Tân Bình
15 USD/m2
3 (usd/m2/tháng)
Văn phòng hạng C
Tòa Nhà TTC Tây Nam Văn Phòng Cho Thuê Quận Tân Bình
253 Hoàng Văn Thụ - Phường 2 - Quận Tân Bình
20 USD/m2
3.3(usd/m2/tháng)
Văn phòng hạng B
Tòa Nhà Sumikura Văn Phòng Cho Thuê Quận Tân Bình
18H Cộng Hòa - Quận Tân Bình
13 USD/m2
2 (usd/m2/tháng)
Văn phòng hạng C
Tòa Nhà Blue Sky Office Văn Phòng Cho Thuê Quận Tân Bình
1 Bạch Đằng - Phường 2 - Quận Tân Bình
16.5 USD/m2
3 (usd/m2/tháng)
Văn phòng hạng C
Tòa Nhà Republic Plaza Văn Phòng Cho Thuê Quận Tân Bình
18E Cộng Hòa - Phường 4 - Quận Tân Bình
23 USD/m2
5 (usd/m2/tháng)
Văn phòng hạng C
Scroll to Top
Đăng nhập
Đăng xuất