Diện tích

Văn Phòng cho thuê Quận Tân Bình

Rated 4.5 out of 5
4.5 out of 5 stars (based on 2 reviews)
Bộ lọc văn phòng:
Xem diện tích
Tòa nhà SCSC Building Văn Phòng cho thuê Tân Bình
Phan Thúc Duyện, Phường 4, Tân Bình
14 USD/m2
4.0 USD/m2
Văn phòng hạng C
Tòa nhà Hải Âu Building Văn Phòng cho thuê Tân Bình
Trường Sơn, Phường 4, Tân Bình
14 USD/m2
4.0 USD/m2
Văn phòng hạng C
Scroll to Top
Đăng nhập
Đăng xuất