Diện tích

Văn Phòng cho thuê Quận 5

Rated 4.5 out of 5
4.5 out of 5 stars (based on 2 reviews)
Bộ lọc văn phòng:
Xem diện tích
Tòa Nhà PLS Nguyễn Trãi Văn Phòng Cho Thuê Quận 5
366 Nguyễn Trãi - Quận 5
11 USD/m2
3(usd/m2/tháng)
Văn phòng hạng C
Tòa Nhà Win Home Nguyễn Chí Thanh Văn Phòng Cho Thuê Quận 5
133 Nguyễn Chí Thanh - Quận 5
12 USD/m2
0(usd/m2/tháng)
Văn phòng giá rẻ
Tòa Nhà Việt Thành Văn Phòng Cho Thuê Quận 5
623 – 625 Nguyễn Trãi - Quận 5
10 USD/m2
2(usd/m2/tháng)
Văn phòng hạng C
Tòa Nhà Sài Gòn New Tower Văn Phòng Cho Thuê Quận 5
64 Nguyễn Biểu - Quận 5
14 USD/m2
2(usd/m2/tháng)
Văn phòng hạng C
Tòa Nhà Tản Đà Court Văn Phòng Cho Thuê Quận 5
86 Tản Đà - Quận 5
15 USD/m2
3(usd/m2/tháng)
Văn phòng hạng C
Tòa Nhà Hà Phan Trần Hưng Đạo Văn Phòng Cho Thuê Quận 5
1119 Trần Hưng Đạo - Quận 5
12 USD/m2
3(usd/m2/tháng)
Văn phòng giá rẻ
Tòa Nhà Tiến Phước Văn Phòng Cho Thuê Quận 5
542 Trần Hưng Đạo - Quận 5
12 USD/m2
3(usd/m2/tháng)
Văn phòng hạng A
Tòa Nhà Saigon Bus Văn Phòng Cho Thuê Quận 5
39 Hải Thượng Lãn ông - Phường 10 - Quận 5
10 USD/m2
2(usd/m2/tháng)
Văn phòng hạng C
Tòa Nhà Lottery Văn Phòng Cho Thuê Quận 5
77 Trần Nhân Tôn - Quận 5
16 USD/m2
2.5(usd/m2/tháng)
Văn phòng hạng B
Scroll to Top
Đăng nhập
Đăng xuất